• Uprawnienia UDT


    Uprawnienia do wytwarzania i naprawy stałych zbiorników ciśnieniowych oraz bez lub niskociśnieniowych na materiały żrące i trujące z tworzyw sztucznych.

  • Atest higieniczny PZH


    Atest higieniczny na konstrukcje pomostowe, które stanowią kraty pomostowe i stopnie schodów naszej produkcji. Po 2010 roku wzbogaciliśmy ofertę o konstrukcje o podwyższonej nośności.

  • Aprobata techniczna ITB


    Stwierdzona przydatność do wykorzystywania w budownictwie naszych krat pomostowych i stopni schodów z żywic poliestrowych zbrojonych włóknem szklanym.

  • 1