Aparatura chemiczna

Idea produktu

Aparatura chemiczna z laminatu poliestrowo-szklanego ma na celu zastąpić materiały takie jak stal kwasoodporna, guma czy też ołów powszechnie używane do budowy aparatury chemicznej. Wykonujemy wszelką aparaturę potrzebną przez firmy z przemysłu chemicznego, ale i szeregu innych branż (spożywcza, farmaceutyczna, energetyczna, włókiennicza, budowlana).

Zalety

 • możliwość wykonania rożnorodnej i skomplikowanej aparatury chemicznej
 • niska cena w porównaniu z aparaturą z tradycyjnych materiałów jak stal kwasoodporna, guma, wykładziny z ołowiu
 • duża wytrzymałość mechaniczna przy niskim ciężarze właściwym
 • dobre właściwości dielektryczne i termoizolacyjne
 • odporność na degradację biologiczną
 • duża odporność na większość mediów agresywnych
 • niska cena w porównaniu do stali kwasoodpornych i metali nieżelaznych
 • prosta metoda przetwórcza przy wykonywaniu skomplikowanych kształtów
 • łatwość obróbki mechanicznej tj. toczenie, wiercenie
 • możliwość łączenia z elementami stalowymi i innymi tworzywami sztucznymi
 • łatwość w konserwacji, naprawie, czyszczeniu

Przeznaczenie

 • reaktory
 • zamknięcia wodne
 • absorbery
 • wyparki
 • skrubery
 • mieszadła

 

 • Aparatura chemiczna
 • 1
 • 2

Inne produkty

Idea produktu

Na zlecenie klienta jesteśmy w stanie wyprodukować każdy produkt, mający uzasadnienie zastosowania materiału jakim są laminaty poliestrowo-szklane. Pomagamy rozwiązać dany problem przy zastosowaniu produktów z kompozytów żywiczno-szklanych, od procesu projektowego, po proces produkcyjny i montażowy.

Zalety laminatów

 • duża wytrzymałość mechaniczna przy niskim ciężarze właściwym
 • dobre właściwości dielektryczne i termoizolacyjne
 • odporność na degradację biologiczną
 • duża odporność na większość mediów agresywnych
 • niska cena w porównaniu do stali kwasoodpornych i metali nieżelaznych
 • prosta metoda przetwórcza przy wykonywaniu skomplikowanych kształtów
 • łatwość obróbki mechanicznej tj. toczenie, wiercenie
 • możliwość łączenia z elementami stalowymi i innymi tworzywami sztucznymi
 • łatwość w konserwacji i naprawie

Przeznaczenie

 • osłony urządzeń
 • koryta przelewowe
 • kominy specjalnego przeznaczenia (drewniane, laminowane)
 • kominy do odprowadzania agresywnych gazów chemicznych
 • kominy ograniczające pylenie (nadstawki)
 • konstrukcje do podestów
 • wykładanie warstwą chemoodporną z TWS zbiorników, wanien betonowych
 • ocieplanie aparatury chemicznej, zbiorników pianką PU

 

 • Inne produkty
 • 1
 • 2
 • 3

Rury i kształtki rurowe

Idea produktu

Instalacje rurowe, które wykonujemy mają na celu ułatwienie swobodnego przepływu „agresywnych” mediów, które występują w zakładach produkcyjnych naszych klientów. Wykonujemy proste i bardziej skomplikowane instalacje, z przeznaczeniem do różnych branż i rodzaju mediów jakie będą miały styczność z naszymi produktami.

Zalety

 • budowa ścianki zgodna z normą DIN 16965 typ D i E i DIN 18966 oraz według wymagań klienta
 • szeroki zakres średnic: DN 25-DN 600 dla ciśnień: PN 0,6 MPa, PN 1 MPa i PN 1,6 MPa
 • duża wytrzymałość mechaniczna przy niskim ciężarze właściwym
 • dobre właściwości dielektryczne i termoizolacyjne
 • odporność na degradację biologiczną
 • duża odporność na większość mediów agresywnych
 • niska cena w porównaniu do stali kwasoodpornych i metali nieżelaznych
 • prosta metoda przetwórcza przy wykonywaniu skomplikowanych kształtów
 • łatwość obróbki mechanicznej tj. toczenie, wiercenie
 • możliwość łączenia z elementami stalowymi i innymi tworzywami sztucznymi
 • łatwość w konserwacji i naprawie

Przeznaczenie

 • instalacje technologiczne
 • instalacje ściekowe
 • instalacje wentylacyjne
 • instalacje w przemyśle: chemicznym, farmaceutycznym, spożywczym, papierniczym, ochronie środowiska (oczyszczalnie ścieków)
 • zastępuje się nimi stare rurociągi stalowe, gumowe, ołowiane, kamionkowe, ze stali kwasoodpornej

 

 • Rura z TWS
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

 

Metody produkcji

 • nawijanie maszynowe
 • nawijanie ręczne

Metodę nawijania ręcznego stosujemy dla uzyskania wysokiej jakości technicznej wyrobu potrzebnej przy budowie instalacji przemysłowych na media agresywne chemicznie.

 

Rodzaje rur

 • rury i kształtki rurowe (kolana, trójniki, kołnierze itp.)
 • rury PVC, PP, PVDF wzmacniane laminatem
 • rury do wentylacji o przekroju koła, kwadratu
 • rury do renowacji kanałów ściekowych

Zbiorniki

Idea produktu

Zbiorniki, które wykonujemy mają zastosowanie w wielu branżach. Można w nich magazynować zarówno ciecze, jak i ciała stałe. Jesteśmy w stanie wykonać zbiorniki o praktycznie każdym wymiarze, jaki potrzebny jest klientowi. Podejmujemy sie, również, zleceń na nietypowe konstrukcje zbiorników, dopasowane pod konkretny problem z jakim zmierza się klient.

Zalety

 • idealne do magazynowania materiałów agresywnych chemicznie
 • duża wytrzymałość mechaniczna przy niskim ciężarze właściwym
 • dobre właściwości dielektryczne i termoizolacyjne
 • odporność na degradację biologiczną
 • duża odporność na większość mediów agresywnych
 • niska cena w porównaniu do stali kwasoodpornych i metali nieżelaznych
 • łatwość obróbki mechanicznej tj. toczenie, wiercenie
 • możliwość łączenia z elementami stalowymi i innymi tworzywami sztucznymi
 • łatwość w konserwacji i naprawie

Przeznaczenie

 • magazynowe
 • do procesów chemicznych
 • do ścieków (o poj. 2,5 - 10 m3)
 • przepompownie typu SP (kolumny jonitowe o poj. 200 i 300 dm3 ciśnienie: 0,6 MPa)

 

 • Zbiornik
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

 

Typy zbiorników magazynowych

 • pionowy typ ZMV o poj. 1 -25 m3
 • pionowy typ ZME o poj. 1 -25 m3
 • pionowy dwupłaszczowy typ ZDU o poj. do 20 m3
 • poziomy typ ZP o poj. 1-25 m3
 • prostopadłościenne-kontenerowe typ ZK o poj 30 m3

Przekrycia zbiorników

Idea produktu

Przekrycie zbiornika składa się z elementów korytkowych, które są uszczelniane i skręcane śrubami ze stali nierdzewnej. Całość przekrycia mocowana jest do wieńca zbiornika przy pomocy kotew ze stali nierdzewnej. Przekrycia służą ochronie środowiska, zapobiegając wydostawaniu się odorów gazowych do atmosfery.

Zalety

 • przekrycia są konstrukcjami samonośnymi, lekkimi
 • wykonane z TWS (materiał o odporności antykorozyjnej oraz odporności na agresywne media chemiczne)
 • przekrycia wyposażone są we włazy, króćce rewizyjne i odpowietrzające, parapety, rynny
 • ilość elementów korytkowych i ich parametry geometryczne, dobór materiałów i innych elementów przekrycia jest ustalona indywidualnie dl każdej konstrukcji zbiornika
 • dla zachowania wymaganej technologią temperatury przekrycia ocieplane są pianką PU

Przeznaczenie

 • dla zbiorników betonowych i stalowych
 • dla zbiorników na oczyszczalniach ścieków oraz w zakładach produkcyjnych
 • dla zbiorników okrągłych nie posiadających podparcia
 • dla zbiorników w kształcie prostokąta
 • dla zbiorników okrągłych mających podparcie w środku zbiornika
 • dla zbiorników o małych gabarytach

 

 • Przekrycie zbiornika
 • 1
 • 2

 

Rodzaje konstrukcji przekryć zbiorników

Przekrycie zbiornika

 

Korytkowa

Dla zbiorników okrągłych
nie posiadających podparcia

Przekrycie zbiornika

 

Korytkowa prostokątna

Dla zbiorników w kształcie
prostokąta

Przekrycie zbiornika

 

Korytkowa zbieżna

Dla zbiorników okrągłych
mających podparcie
w środku zbiornika

Przekrycie zbiornika

 

Płaska

Dla zbiorników o małych
gabarytach

 

Podkategorie